Al-Baqir och as-Sadiq om Abu Bakr och ‘Umar

Rapporterna är oändliga om hur mycket ahl al-bayt och de profetiska ättlingarna högaktade och respekterade Abu Bakr as-Siddiq och ´Umar ibn al-Khattab (رضي الله عنهما). Under följer endast några stycken, men de illustrerar detta väl.

Muhammad al-Baqir sade:

Det råder konsensus bland Banu Fatimah att de endast säger det bästa som går att säga om Abu Bakr och ´Umar.[1]

Adh-Dhahabi noterade:

Jag säger: Umm Farwah bint al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq – hon var Abu Ja´far [Muhammad] al-Baqirs följeslagerska och mor till hans son, Ja´far as-Sadiq [dvs. as-Sadiq är släkt med Abu Bakr as-Siddiq].[2]

Muhammad al-Baqir sade:

Den som inte känner till Abu Bakrs och ´Umars dygder, må Allah vara nöjd med dem, är okunnig om sunnan.[3]

Från Hanan ibn Sadir:

Jag hörde Ja´far as-Sadiq tillfrågas om Abu Bakr och ´Umar. Han svarade: ”Du frågar mig om två män som åt av Paradisets frukter.”[4]

Ja´far as-Sadiq sade:

Allah har inget att göra med den som bedyrar att han inte har något att göra med Abu Bakr och ´Umar [dvs. den som inte erkänner dem].[5]

Adh-Dhahabi noterade:

Jag säger: detta uttalande är masstraderat (mutawatir) från Ja´far as-Sadiq […][6][7]

 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

—————–
[1] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 4:406.
[2] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 4:406.
[3] Abu Nu´aym al-Asbahani, Hilyah al-awliya’ wa tabaqat al-asfiya’, s. 185 i biografin om al-Baqir (nr. 235).
[4] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 6:259.
[5] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 6:260.
[6] Mutawatir = förenklat: att rapporten har återberättats av så många individer i varje generation att det omöjligen kan röra sig om en lögn, dvs. rapporten är otvivelaktigt autentisk. Exempel på sådant som är mutawatir är hadithen vari Profeten (صلى الله عليه واله وسلم) säger att den som medvetet ljuger om honom ska ta sin plats i Elden, och just denna hadith har återberättats av över hundra sahabah.
[7] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 6:260.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


2 × 3 =