Allah besöker Fatima för att välsigna Hussein

Min far berättade för mig, från Sa’d b. Abdullah, från Muhammad b. Issa från Muhammad b. Sinaan, från Abu Sa’eed al-Qammaat, från Ibn Abi Ya’foor, från Abu Abdullah [som] säger:

Medan Allahs budbärare var kvar hos Fatimah och al-Hussain i hans knä, ropade han och föll ned till utmattning. Han sa då:  O Fatimah dotter till Muhammad, den Mest upphöjde Högste, visades för mig i detta hus (ert hus), i denna stund, i bästa form och finaste form, och sade till mig:  O Muhammad, gillar du al- Hussain? Efter till det sade jag:

O Herre, (han är) trevnaden i mitt öga, min trädgård och frukten av mitt hjärta, och huden ovanför mitt öga (ögonlocket).

Han sa då till mig:  O Muhammad, och han lade handen på huvudet av al-Hussain: Välsignad är han, med honom är mina välsignelser, böner, barmhärtighet och glädje, och han som tortyrerar (honom) som dödar honom, har en fiendskap med honom, står mot honom och tvistar med honom får min ovilja förbannelse, ilska, lidande, skam och Han är mästarna av martyrerna av dem förre och dem senare, i detta livet och i nästkommande liv och han är mästaren av ”alla” de unga i paradiset. Men hans pappa är bättre än honom. Återutsänd för honom min hälsning, och ge honom det glada budskapet om att han skall vara fanan för vägledning, och en fyr för mina vänner (awilyaa), djurhållaren och ett vittne över min skapelse, innehavaren av min kunskap och mitt bevis (Hujjah) över invånarna i himlen och jord och över Jinn och människor ”

Denna text är översatt av Sanningen om Shia 

Scan

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


3 × 5 =