Angående att Imam Abu Hanifah ska ha studerat med Ja’far as-Sadiq

Texten är skriven av: Shaykh Taha Karaan

Imam Abu Hanifah var huvudeleven och den intellektuelle efterträdaren av hans huvudlärare, Hammad ibn Abi Sulayman som var efterträdaren av Ibrahim an-Nakha’i som var efterträdaren av hans farbror ‘Alqamah ibn Qays an-Nakha’i som var efterträdaren till följesslagaren ‘Abdullah ibn Mas’ud (radiAllahu anhu) sänt till Kufa som en lärare av Amir al-Mu’minin Sayyiduna ‘Umar ibn al-Khattab (radiAllahu anhu).

I själva verket så brukade Imam Abu Hanifa undervisa i exakt samma plats av Kufas moske som Ibn Mas’ud brukade lära ut. Denna studiecirkel ärvtes genom de namnen som nämns ovanför och som efteråt togs av tre från hans studenter. Först Zufar ibn Hudhayl, sedan Abu Yusuf och sedan Muhammad ibn al-Hasan Ash-Shaybani.

Nu gällande länken mellan Abu Hanifa och Ja’far as-Sadiq, så måste du ha följande i tanke:

Först:

Imam Abu Hanifa föddes år 80EH. (EH=Efter Hijrah)

Ja’far as-Sadiq föddes år 83EH.

Med andra ord så var de inte bara samtida men Abu Hanifah var tre år äldre än Ja’far as-Sadiq

Andra:

Imam Abu Hanifah’s utbildning ägde rum i Kufa inom skolan ursprungligen etablerad av Ibn Mas’ud. Likt andra ‘ulama under hans tid så brukade han resa till Hijaz för att utföra Hajj och passera genom Madinah där han brukade dra nytta av eminenta lärda som Ja’far as-Sadiq’s fader Muhammad al-Baqir. Många av haditherna som han återberättar är från Muhammad al-Baqir som finns bevarat i böckerna av hans studenter Abu Yusuf och Muhammad ibn al-Hassan ash-Shaybani.

Tredje:

Det stämmer att Imam Abu Hanifa återberrättar vissa hadither från Imam Ja’far as-Sadiq, men det var enligt ‘ulama en sedvänja att återberätta från även deras samtida. Om detta endast skulle anses som ett bevis att Imam Abu Hanifa ‘’studerade’’ under Imam Ja’far as-Sadiq då måste vi vara bundna till slutsatsen att Imam Ja’far as-Sadiq likväl studerade under andra än hans fader såsom Ibn Shihab az-Zuhri, ‘Ata ibn Abi Rabah, ‘Urwah ibn Zubaur och Muhammad ibn al-Munkadir. Imam Ja’far as-Sadiq återberättade hadith från alla dessa män och andra utöver dem. (Tahdhib al-Kamal vol. 5 s. 75)

Fjärde:

Under år 132EH när Abbasiderna tog makten efter att ha avsatt Umayyaderna så var Imam Abu Hanifah 52 år gammal. Den abbasidiske kalifen Abu Ja’far al-Mansur ville ha Abu Hanifa som sin huvud domare. En ställning som Imam Abu Hanifa vägrade till.

För att komma undan kalifens förföljelse så tog han sig till Hijaz där han tillbringade de två nästkommande åren. Det är under denna vistelse som det rapporteras att han ska ha sagt, ‘’Vore det inte för de två åren så skulle Nu’man (dvs. Abu Hanifa) gått under’’.

Innovativa shitiska föreställningar vill få oss att tro vad han faktiskt menade därvid är att det var under denna period som han tog kunskap vid fötterna av Ja’far as-Sadiq. Orimligheten av detta kan redan synas under att han redan vid denna tiden var en stor känd man av kunskap att han var sökt av kalifen som hans huvud domare. Utöver det så var han redan över 50år gammal.

Femte:

Det finns en känd berättelse cirkulerandes om att Imam Ja’far as-Sadiq ställde vissa frågor till Imam Abu Hanifa gällande användanded av Qiyas (analogi). Dessa berättelser sker i shia böcker såsom al-Kafi. I sunni böckerna så är de vissa skiljelser.

Först av allt så äger diskussionen inte rum mellan Abu Hanifa och Ja’far as-Sadiq men mellan Abu Hanifa och fadern till Imam Ja’far as-Sadiq, Muhammad al-Baqir.

Andra så går berättelsen till såhär:

Al-Baqir frågar Abu Hanifa om det är han som ändrar religionen av hans farfar (sallAllahu alayhi wa sallam) genom användandet av Qiyas. Abu Hanifa förnekar att han förändrar religionen. För att påvisa falskheten av rykterna så går han ner på knän framför Imam al-Baqir. Berättelsen fortsätter och Imam Abu Hanifa förkarar analogins användande för Imam al-Baqir. Imam al-Baqir ställler sig upp och pussar Imam Abu Hanifa på pannan. (Manaqib Abi Hanifa av al-Kardari, s.99)

Det var förstän senare som shia kom att använda berättelsen för att tillfredsställa deras egna vägar.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


arton − sex =