De bästa människorna efter Profeten Muhammad

Följande är ett kort utdrag ur Lawami´ al-anwar al-bahiyyah (2:310-312) av Muhammad as-Saffarini al-Hanbali om vem som är de bästa människorna efter Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم), utifrån ett hanbalitiskt perspektiv.

De bästa människorna efter Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم)

Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم) är den bäste av Allahs skapelser, vilket är allmän kännedom bland alla muslimer. Muhammad as-Saffarini betonar explicit att Profeten Muhammad (صلى الله عليه وسلم) är den bäste av alla skapelser, och därefter skriver han att de bästa av alla människor är:

”[…] de övriga av uli al-´azm[1] (أولي العزم), sedan Sändebuden och sedan Profeterna (عليهم الصلاة والسلام). Sedan, efter Profeterna, är [Profeten Muhammads] sahabah (följeslagare, رضي الله عنهم), de bästa av alla människor, och det har rapporterats khilaf (meningsskiljaktighet) om vem som är bäst mellan sahabah och änglarna […]”

As-Saffarini skriver vidare:

”[…] Och han [Abu Bakr as-Siddiq] är den dygdigaste och bäste av [alla] sahabah enligt Ahl as-sunnahs konsensus (ijma´). Ahl as-sunnah wa’l-jama´ah har nått konsensus om att den bäste av sahabah och [alla] människor efter Profeterna (عليهم الصلاة والسلام) är Abu Bakr, sedan ´Umar, sedan ´Uthman, sedan ´Ali, sedan de övriga av de tio [som lovades Paradiset], sedan ahl al-Badr (de som deltog i slaget vid Badr), sedan ahl al-Uhud (de som deltog i slaget vid Uhud), sedan ahl bay´at ar-ridwan (de som svor trohetseden till Profeten [صلى الله عليه وسلم] vid al-Hudaybiyyah) och sedan övriga sahabah; och så är konsensusen bland Sanningens folk (ahl al-Haqq).”

”Således är Abu Bakr as-Siddiq den bäste i denna ummah efter dess Profet (صلى الله عليه وسلم), och ingen ifrågasätter detta utom en vilseledd person. Imam Ahmad och andra återberättade från de troendes ledare (amir al-mu’minin) ´Ali ibn Abi Talib (رضي الله عنه) att han sade: ’De bästa i denna ummah efter dess Profet är Abu Bakr och ´Umar.’ Adh-Dhahabi sade: ’Denna [rapport] är masstraderad (mutawatir)[2] från ´Ali (رضي الله عنه) […]’ Shaykh al-islam Ibn Taymiyyah sade i Al-fatawa al-misriyyah: ’Det har rapporterats från ´Ali via ungefär åttio traderingskedjor [att han sade]: ”De bästa i denna ummah efter dess Profet är Abu Bakr och ´Umar” (رضي الله عنهما)’ […]”

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وأزواجه وأصحابه أجمعين


[1] Ash-Shinqiti skriver att uppfattningarna bland de lärda om vem som åsyftas med ”uli al-´azm” (Surat al-Ahqaf [nr. 46], ayah 35) har vart väldiga många, men att den populäraste åsikten är att det är Nuh, Ibrahim, Musa, ´Isa och Muhammad (عليهم الصلاة والسلام) (Adwa’ al-bayan, 49:60).
[2] Förenklat innebär mutawatir att rapporten har återberättats av så många individer i varje led att det omöjligen kan röra sig om en lögn, dvs. det som har rapporterats är otvivelaktigt autentiskt.

Översatt och sammanställt av Abdulghafur Starck. malikiyya.se

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


tolv − 5 =