Imam Ali gav sin dotter till Umar Ibn al Khattab

Info

Denna text är skriven av Sanningen om Shia 

Introduktion

Ali (رضى الله عنه) gav sin dotter Umm Kulthoom (رضى الله عنها) i  ett äktenskap till Umar (رضى الله عنه). Detta är ett faktum som de flesta vanliga shiiter inte har någon aning om. Det är också ett faktum som stjälper hela paradigm utav Shiism. På grund av detta så påstår många Shia numera att detta äktenskap mellan Umar (رضى الله عنه) och Umm Kulthoom (رضى الله عنها) är en saga och att det aldrig tog plats.

Det finns dock bevis för detta äktenskap i Shia’s mest pålitliga bok utav hadith nämligen Al-Kafi. Det finns minst fyra olika hadither som attribueras till imamerna som bekräftar äktenskapet som tog plats mellan Umm Kulthoom (رضى الله عنها) och Umar (رضى الله عنه). I själva verket är den 23: e kapiteln i boken för vigsel (Kitab en-Nikah) i Furoo Al-Kafi tillägnad till äktenskapet utav Umm Kulthoom (رضى الله عنها) och den kallas ”Bab Tazwig Umm Kulthoom.” Två av de fyra haditherna är i detta kapitel medan de andra två finns i en relaterad kapitel om ’iddah efter äktenskapet.

Det bör noteras att i den första berättelsen används ordet “furuj” som översätts till ”vagina”. Shia berättare i hadithen använde ett nedsättande begrepp för att hänvisa till Umm Kulthoom (رضى الله عنها). Sanningen är att Shia muslimer har övergivit Ali’s dotter, Umm Kulthoom (رضى الله عنها) för att de tror att hon har dragit skam över Ahlul Bayt genom att ha gift sig in i Umar (رضى الله عنه) familj därmed hänvisar det till henne på ett mycket förolämpande sätt.

Det bör också noteras att de shiamuslimska berättelserna hänvisar till Umar (رضى الله عنه) på ett lika kränkande sätt och hävdade att han tvingade till äktenskapet. Vi ska ta itu med denna punkt senare, men nu är poängen att shiamuslimernas propaganda har absolut ingen grund att hävda att äktenskapet inte hände eftersom det finns i deras egna böcker.

Vi hittar följande hadither under kategorin, ”Kapiteln av Umm Kulthoom’s äktenskap”:

Utal

1. Hadith #1

9536 till 1 – علي بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير, عن هشام بن سالم, وحماد, عن زرارة, عن أبي عبدالله (ع) في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه

Översättning: Ali ibn Ibrahim- från sin far- från Ibn Abi ‘Umayr –  från Hisham ibn Salim och Hammad – från Zurarah, som berättar att:

”Abu Abdullah (AS) sade om Umm Kulthooms giftermål: ”Det var den vagina vi var tvugna att ge.”

– Finns att hittas i Furoo al-Kafi, vol.5, p.347.

2. Hadith #2

محمد بن أبي عمير, عن هشام بن سالم, عن أبي عبدالله (ع) قال: لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنها صبية قال: فلقى العباس فقال له: مالي أبي بأس? قال: وماذاك? قال: خطبت إلى ابن اخيك فردني أما والله لاعورن زمزم (4) ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتهاو لاقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولاقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الامر إليه فجعله إليه

Översättning: Muhammad ibn Abi Umayr – Hisham ibn Salim som berättar att Imam Jafar as-Sadiq sade:

”När [Umar] friade till Amir al-Mu’minin sade han, ”Hon är ett barn.” Han [Umar] träffade Abbas och frågade honom: ”Vad är det för fel på mig? Finns det något problem med mig?” Abbas frågade: ”Varför?” ‘Umar svarade,  ”Jag frågade din brorson efter hans dotters hand i äktenskap och han avvisade mig. Åh, jag svär vid Allah jag ska fylla brunnen av  Zamzam med jord, jag skall förgöra all ära som du har och jag kommer att inrätta två vittnen att vittna om att han stal så att jag kan hugga av hans högra hand.” Abbas därefter gick till Ali och informerade honom om vad som hade framkommit. Han bad Ali att sätta frågan i sina händer och Ali lydde.”

– Finns i Furoo al-Kafi, vol.6, p.117.

3. Hadith #3

1) (10902 1) حميد بن زياد, عن ابن سماعة, عن محمد بن زياد, عن عبدالله بن سنان, ومعاوية ابن عمار, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت? قال: بل حيث شاءت, إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته

Översättning: Humayd ibn Ziyad – Ibn Sama’ah – Muhammad ibn Ziyad – Abdullah ibn Sinan -Muawiyyah ibn ‘Ammar – Imam Jafar as-Sadiq:

”Jag frågade honom om en kvinna vars make dog: ”Skall hon tillbringa sin iddah i hennes hus, eller vart hon vill?” Han [Imam] svarade, ”Vart hon vill. När Umar dog, kom Ali och tog Umm Kulthoom till hans hus.”

– Finns i Furoo al-Kafi, vol.6, p.117.

4. Hadith #4

1) (10902 1) حميد بن زياد, عن ابن سماعة, عن محمد بن زياد, عن عبدالله بن سنان, ومعاوية ابن عمار, عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت? قال: بل حيث شاءت, إن عليا عليه السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته

Översättning: Humayd ibn Ziyad – Ibn Sama’ah – Muhammad ibn Ziyad-Abdullah ibn Sinan – Muawiyyah ibn ‘Ammar – Imam Jafar as-Sadiq:

”Jag frågade honom om en kvinna vars make dog: ”Skall hon tillbringa sin ‘iddah i hennes hus eller vart hon vill?” Han [Imam] svarade, ”Vart hon vill. När Umar dog, kom Ali och tog Umm Kulthoom till hans hus.”

– Finns i Furoo al-Kafi, vol.6, p.117.

Vi har här fyra kedjor av hadith som leder till Imam Jafar as-Sadiq (رضى الله عنه). En undersökning av vare sig dessa hadither är autentiska av Shia standarder avslöjar att var och en av dem är en mycket tillförlitlig och exakt kedja.

Autenticitet på utalen

1. Hadith #1 – autentisk eller inte?

Al-Kulayni har fått rapporterna från Ibn Abi Umayr genom sin lärare Ali ibn Ibrahim ibn Hashim al-Qummi som är så tillförlitliga att han [Ali ibn Ibrahim] är hans egen källa för ungefär en tredjedel av materialet i Al-Kafi. Ali ibn Ibrahim är författare till en klassisk Tafseer av Shia och är mycket uppskattad av Shia Rijal kritiker såsom an-Najashi och Ibn Mutahhar som förklarar att han är ”thiqatun fil Hadith, thabt, mu’tamad, Sahih Al- madhhab” (tillförlitliga i Hadith överföring, tillförlitlig, pålitlig, korrekt i tron). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, p.545)

Ali ibn Ibrahim al-Qummi rapporter från sin far Ibrahim ibn Hashim al-Qummi. Han sägs ha varit den första att sprida hadither av Shia från Kufa till Qum. Rapporter via honom florerar i Al-Kafi genom hans son. Han har varit allmänt accepterat av Shia som en pålitlig berättare. Han är även nämns av Abu Jafar at-Tusi ha träffat den 9: e ofelbar Imam(Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, s. 38) Hans pålitlighet som berättare yttrar sig i ett samtida verk på uppdrag av sin son Ali ibn Ibrahim, Ibn Tawus och al-Allamah al-Hilli. (Abu Talib at-Tajlil at-Tabrizi, Mu’jam ATH-Thiqat, s. 5)

Ibrahim ibn Hashim al-Qummi rapporter av Muhammad ibn Abi Umayr. Ibn Abi Umayr är en av de mest tillförlitliga Shia berättare någonsin. Abu Jafar at-Tusi säger om honom: ”kana min awthaq an-nas” (han var av de mest tillförlitliga personer)(Al-Fihrist, s. 169) Ännu viktigare var han av de utvalda gruppen av Shia berättare som kallas ”ashab al-Ijma”. Vad detta betyder är att när kedjan av berättarrösten är bevisat autentiska av en av dessa män resten av kedjan fram till Imamen kan automatiskt antas vara giltiga också. (Se detaljerna i denna samsyn i al-Mamaqani, Miqbas al-Hidayah fi ‘ilm annons-Dirayah, vol.2, pp.171-208) Denna hadith är därför autentisk på grund av denna enighet.

2. Hadith #2 – autentisk eller inte?

Denna hadith kom också ner till al-Kulayni genom Ali ibn Ibrahim, från hans far, från Ibn Abi Umayr. Diskussionen om den första hadithen tillämpas därför till denna kedja också och anses vara autentisk.

3. Hadith #3 – autentisk eller inte?

Al-Kulayni rapporter denna berättelse från sin lärare Humayd ibn Ziyad. Humayd betygsätts av den shiitiska Rijal kritiker som ”Alim Jalil al-Qadr, Wasi” al-‘ilm Kathir at-tasnif, thiqah” (en lärd lärd av stor status, bred kunskap, en produktiv författare, pålitlig). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, p.284)

Ibn Sama’ah är känd som al-Hasan ibn Muhammad ibn Sama’ah. Han var en av de främsta shiamuslimska fuqaha i Kufa och beskrivs som ”Kathir al-Hadith, faqihun thiqah” (en flitig berättare av Hadith, en jurist, pålitlig). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, p.225)

Muhammad ibn Ziyad är egentligen Muhammad ibn al-Hasan ibn Ziyad al-Attar. Han beskrivs som ”thiqah” (tillförlitliga). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.2, s. 91)

Abdullah ibn Sinan var en framstående Imami Shia i Kufa han är: ”thiqatun min ashabina, la yut’anu ‘alayhi fi Shay” (en av våra pålitliga samarbetspartners mot vilka ingen kritik alls kan utjämna). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, p.487)

Muawiyyah ibn Ammar var en framstående och ledande shiamuslimska berättare i Kufa som berättar från Imam Jafar as-Sadiq. Hans Shia biografer har dokumenterat om honom att han var ”wajhan min ashabina muqaddaman, Kabir ash-shan, Azim al-mahall, thiqah” (en ledande figur bland våra medarbetare, framstående, stor i status, exalterad i position, pålitliga) . (Jami ‘AR-Ruwat, vol.2, p.239)

Yttrandena från Shia kritikerna av Hadith om berättarna i denna rapport återges här otvetydigt visar att det vi har här är en autentisk hadith.

4. Hadith #4 – autentisk eller inte?

Al-Kulayni skrev ner denna rapport på uppdrag av flera av hans lärare varav en är Muhammad ibn Yahya al-Attar al-Qummi. Han ansågs vara ”shaykhu ashabina fi zamanihi, thiqah, ‘ayn, Kathir al-Hadith” (den Shaykh av våra medarbetare i sin tid, pålitlig, en enastående personlighet, en flitig berättare av hadith). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.2, p.213)

Ahmad ibn Muhammad ibn Isa al-Qummi var ”Shaykh al-Qummiyyin, wa-wajhuhum, wa-faqihuhum, ghayra mudafa” (de Shaykh av folket i Qom, och deras obestridda ledaren och jurist). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, p.69) Abu Jafar at-Tusi och al-Allamah al-Hilli har entydigt förklarat honom ”thiqah”(tillförlitliga). (ar-Rijal, p.366, al-Khulasah, s. 13)

Al-Husayn ibn Sa’id beskrivs som ”ayn, Jalil al-Qadr” (en enastående personlighet av stora mått) och ”thiqah” (tillförlitliga)(Jami ‘ar-Ruwat, vol.1, p.241)

An-Nadr ibn Suwayd är klassad som ”Kufi, thiqah, Sahih Al-Hadith” (en pålitlig Kufan som sänder autentiska Hadith). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.2, p.292)

Hisham ibn Salim krediteras med att ha varit elev till Imam Jafar as-Sadiq. Hans pålitlighet som en förmedlare av Hadith yttrar sig i det energiska uttalande av al-Allamah och en-Najashi: ”thiqatun thiqah” (tillförlitliga, och än en gång tillförlitlig). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.2, p.315)

Sulayman ibn Khalid nämns som att ha varit elev till Imam Baqir. Hans död är inspelad ha orsakat Imam Jafar extrem sorg. Han är allmänt hyllad som ”thiqah” (tillförlitliga). (Jami ‘AR-Ruwat, vol.1, p.378)

Hisham ibn Salim krediteras med att ha varit elev till Imam Jafar as-Sadiq. Hans pålitlighet som enförmedlare av Hadith yttrar sig i det energiska uttalande av alAllamah och anNajashi: thiqatun thiqah” (tillförlitliga, och än en gång tillförlitlig). (Jami ‘arRuwat, vol.2p.315)

Sulayman ibn Khalid nämns som att ha varit elev till Imam BaqirHans död är inspelad ha orsakatImam Jafar extrem sorgHan är allmänt hyllad som thiqah” (tillförlitliga). (Jami ARRuwat, vol.1p.378)

Slutord

Som vi har sett, alla fyra hadither är giltiga enligt Shia standarder och de bekräftar äktenskapet Umm Kulthoom (رضى الله عنها) mellan Umar (رضى الله عنه). Varje hadith överfördes utav tillförlitlig Imami Shia berättare vars förmåga och pålitlighet i Hadith överföring har godkänts av den shiamuslimska myndigheterna.

Inte nog med Umar (رضى الله عنه) och Umm Kulthoom (رضى الله عنها) gifte sig men de hade också två barn tillsammans nämligen Zayd (رضى الله عنه) och Ruqayyah (رضى الله عنها). Umm Kulthoom (رضى الله عنها) och Zayd (رضى الله عنه) dog på samma dag och deras begravning hölls tillsammans. Bevis för detta kommer från en femte shia Hadith berättad i den ansedda shia boken  ”Tadheeb al-Ahkam” (Vol.2, p.380) i kapitel ”Meeras”:

Imam Jafar as-Sadiq (A) sade: ”Umm Kulthoom bint Ali och hennes son Zayd bin Umar dog båda på samma gång. Det var inte möjligt att fastställa vem som hade dött först. De har inte ärvt från varandra och deras begravning böner lästes på samma gång.”
Bland de Shia källor som återberättar det faktum att detta äktenskap från Imam Muhammad al-Baqir (رضى الله عنه) med uttalandet ”Umm Kulthum bint Ali ibn Abi Talib dog samtidigt som sin son Zayd ibn Umar ibn al-Khattab”och återberättelsen från Muhammad ibn al-Hasan att ”Umar ibn al-Khattab gifte med Umm Kulthum bint Ali med en hemgift på 40.000 dirham” är följande:

1- Agha Burzug al-Tahrani’s al-Dhari`a (5:184).
2- Ali ibn Muhammad al-`Alawi’s al-Mujdi fi Ansab al-Talibiyyin (p. 17).
3- Al-Fadil al-Hindi’s Kashf al-Litham (2:312).
4- Al-Hurr al-`Amili’s Wasa’il al-Shi`a Al al-Bayt (15:19, 17:594, 21:263, 26:314).
5- Muhammad ibn Habib al-Baghdadi’s al-Munammaq fi Akhbar Quraysh (p. 301).
6- Al-Muhaqqiq al-Ardabili’s Majma` al-Fa’ida (11:530).
7- Al-Muhaqqiq al-Naraqi’s Mustanad al-Shi`a (19:452).
8- Al-Muhaqqiq al-Sabzawari’s Kifayat al-Ahkam (p. 307).
9- Al-Sayyid Muhammad Sadiq al-Rawhani’s Fiqh al-Sadiq (24:496).
10- Al-Shahid al-Thani’s Masalik al-Afham (13:270).
11- Al-Shaykh al-Amini’s al-Ghadir (6:136-137).
12- Al-Shaykh al-Tusi’s al-Mabsut (4:272).
13- Tahdhib al-Ahkam (9:362-363).
14- Al-Shaykh al-Jawahiri’s Jawahir al-Kalam (39:308).

Äktenskapet tog plats och det finns dokumenterad i flera autentiska Shia källor.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


två × fem =