Må Allahs fred vara över dig kära läsare!

Shia-Islam.se skapades februari 2018 med syfte att svara på frågorna som många shiiter ställer till sunniter, vi kommer även svara och avvisa de lögner och missuppfattningar många shiiter har angående Profetens kompanjoner (Må Allah vara nöjd med dem). Vårt fokus ligger dock inte bara på att svara shiiter utan vi kommer även lyfta upp problematiska uttal som tillskrivs Ahlul Bayt eller uttal från shiitiska lärda.

Shia-Islam.se kallar inte till sekterism eller hat gentemot shiiter utan vi vill endast ha en akademisk diskussion med våra bröder så att vi kan hitta sanningen.

Det kan hända att vi översätter artiklar från hemsidor eller bloggar med hatiskt material, vi gör inte detta på grund av att vi delar samma åsikter teologiskt utan detta görs endast i utbildningssyfte.

Fred vara över Profeten Mohammed, hans familj och följeslagare!

 

Regler för att kommentera