Safaviderna födärv av Imam Abu Hanifa’s grav

När Shah Ismail den förste tog över Baghdad år 1508 e. Kr., så blev Sunnimuslimer slaktade. De Abbasidiska kalifernas gravar blev alla förstörda, inte ens Imam Abu Hanifa och Abdul-Qadir al-Jilani gravar blev skonade. Efter att Safaviderna drevs ut från Irak, hämnades aldrig Osmanerna på shiiterna, de varken rörde de civila eller deras gravarna.

Här är en lista på handlingarna utförda av den shiitiska kungen, Shah Ismail. 

Många betydelsefulla sunnitiska monument blev förstörda. Ett av dem var grundaren av Hanafi-rättsskolans grav, Abu Hanifa (Må Allah visa sin Barmhärtighet över honom). Hans grav inkluderade en moske och en närliggande madrasa (skola). Moskén och skolan vid Abu Hanifa (Må Allah visa sin Barmhärtighet över honom) grav var byggd av Seldjukerna. En av Shah Ismail Safavi’s första befallningar var att jämna moskén och madrassan (skolan) med marken. De grävde ett hål i Abu Hanifas grav. De tog sedan ut Abu Hanifa kvarlevor ur graven och begravde en hund i hans plats. Efter detta byggde dem en toalett ovanför graven, där moskén en gång stod. På gatorna i Bagdad meddelade Kizilbashis (Safavidernas turkiska Alawit-armé) att den som går till toaletten för att uträtta sitt behov, får 25 tabriz-dinarer. (1). I detta ögonblicket var Qommi poeten bredvid Ismail.

Denna poet skriv en dikt som sattes up på toalettens vägg. Dikten gick på följande vis:

”Shiiterna smutsade ner Abu Hanifas grav,
på den smutsiga graven enligt shias,
Utför prostration av sunnis.
Det smutsigaste stället enligt shiiterna,
har blivit en plats av tillbedjan för Sunnis. (2)”

Källor/

1.Alam arayi Safawi s. 477

2.اسناد و نامه های دوره صفویه، گردآوری ا.
ثابتیان، ص 99
/ Dokumentoch brev under Safavid-epoken, tillagd av: A. Sabityan, s. 99

I en annan shiitisk källa:

Ayatollat al-Mar’ashi al-Tostari i Hans bok ”Masa’ib -AlWasaib” (Katastrofer av Nasibis):

Vad Sultan Shah Ismai’l (Må Allah välsigna honom) gjorde var att gräva upp Abu Hanifas grav, bränna upp hans ben och kasta hans aska i vinden och göra hans gravplats till en plats av orenlighet (najaasah). Detta var Abu Hanifas öde och påbud som Allah var nöjd med…

Skanningar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayatollat Yusuf al-Bahrani i hans bok ”Al-Kashkul”, i kapitlet: ”Några mirakel av Abu Hanifah’s grav”:

”När det gäller de mirakler som framträdde från deras [Sunniternas] fyra imamers gravar, är de många och den största är det folket bevittnat om från Abu Hanifas grav. Den största av alla sultaner, Shah Abbas [Safavid] erövrade först Baghdad och beordrade att Abu Hanifas grav skulle bli en offentlig toalett.  Han donerade två mulor och placerade dem längst fram av marknaden så att den som behövde svara på ”naturens kall” kunde rida dem (mulorna) och gå och utföra sina behov inuti Abu Hanifas grav. En dag kallade Shah Abbas på tjänaren till Abu Hanifas grav och frågade honom: ”Vad tjänar du på den här graven när Abu Hanifah verkligen är i djupet av helvetets gropar?” Tjänaren svarade: ”Det finns en svart hund i denna graven, din farfar Shah Ismai’l placerade den inuti graven när han erövrade Baghdad och kastade ut Abu Hanifas ben från hans grav, och gjorde den till en viloplats för en svart hund. Sannerligen så tjänar jag den hunden”. Han var sanningsenlig i vad han sa eftersom Shah Ismai’l gjorde så.

Källa: Boken ”Al-Kashkul” av Yusuf al-Bahrani. Samma berättelse har nämnts av Ayatollat Nimatullah al-Jazai’ri

Skanningar:

 

 

Notering:

I 309år efter Abu Hanifas död byggdes ingen en helgedom över graven. Ibn Kathis sade angående 459H.  

فيها: بنى أبو سعيد المستوفي الملقب بشرف الملك، مشهد الإمام أبي حنيفة ببغداد، وعقد عليه قبة، وعمل بإزائه مدرسة

Det var de här året då Abu Saeed vars titel var Sharaf al-Malik byggde helgedomen och kupolen över Abu Hanifa grav i Baghdad, han byggde även en madrassa (skola) framför den.
al Bidaya wal Nihaya vol 12 år 459

Kommentar:

Hundratals av stora Hanafi-lärda och elever från Abu Hanifah motarbetade pseudo-Sufi-Shia-övertygelsen om att bygga stora slösande helgedomar över simpla och anständiga sunni gravar. Överdrivna helgedomar och gravmonument är avvisat av tidig sunni ortodoxi, även före andra lärda som Ibn Taymiyyah och Ibn Abdul Wahhab. Det som Safaviderna gjorde var inte endast att jämna ut gravarna (det som har gjorts på gravmonument och helgedomar i Baqi’, Madinah, all Pris och tacksamhet är till Allah, som Shi’as och andra sekter kallar för “förstörelse av gravar”), de rev även själva graven, grävde ut benen, orenade dem, saker som shi’a konstant anklagar sina motståndare för (även om verkligheten är att motståndarna av Shia-Sufi grav vördnad var inte att söka destruktion av gravarna, utan endast bevara gravarna i anständigt och sedesamt skick, som är överens med sunnah). Slutligen, två fel ger inte ett rätt. Shi’as syns ofta på sociala medier och andra ställen där dem visar gravar och monument av Sufis eller Sunni Imams som Abu Hanifah, Imam Bukhari, etc. De flesta av dem gravmonumenten är väldigt överdrivet utsmyckade. Shi’ias tankesätt drar slutsatsen att om dem har det så måste vi ha det och att Sunnis är hycklare för att “bygga dessa helgedomar/gravmonument”. Detta är självklart nonsens, för som vi har förklarat, många Sunnis själva motsätter sig sådana överdrivna och slösaktiga helgedomar, tidigare islamiska texter till och med ahadith från Ahl al-Bayt avvisar sådana byggnader som inte byggdes av Profeten ṣallā llāhu ʿalayhi wasallam, hans följeslagare eller familj, utan hundratals år av bland annat Umayyaderna som shias avskyr.

 

Texten är skriven av Sons of Sunnah. 

Shia-islam.se har översatt denna artikel i utbildningssyfte. vi har ingen koppling till skribenten av denna artikel eller hemsidan.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


2 × 5 =