Serie om sahaba introduktion

Denna serie är från Moosa Assals facebook.

Jag tänker starta en liten serie här på fb om Profetens (ﷺ) sahabah (följeslagare) och specifikt de fyra kaliferna (Abu Bakr, ’Umar, Uthman och Ali må Allah vara nöjd med dem.) så vi alla lär oss mer om deras status och dygd och vår kärlek ökar för dem då de är de bästa människorna efter profeterna & sändebuden. De prisas både i Koranen och Sunnah.

Allah sade om dem: ”Föregångsmännen, de första av dem som utvandrade och [de första] hjälparna, och de rättsinniga [människor] som följde i deras spår – Allah är nöjd med dem och de är nöjda med Honom.” [at-Tawbah 100]

”Allah har förlåtit Profeten och Al Muhajirin och al Ansar- dem som följde honom i svåra tider (slaget av Tabuk), då några bland de troende nära nog hade svikit. Ja, Han förlät dem allihop Han, den Barmhärtige, ömmade för dem.” [at-Tawbah 117]

”Allah har lovat dem alla det högsta goda (al-Husna).” [al-Hadid 10] Lärda har nämnt att denna vers är bevis att alla följeslagare ska till paradiset.

De gav från sina liv med tålamod och gav från sina egendomar i hopp ombelöning de gav företräde till att behaga Allah framför alla andra.
Det är med dem islam har nått till oss, varenda vers och hadith. Må Allah vara nöjd med dem. Amin #sahaba

Vi ska älska dem, göra du’a för dem och inte tala illa om dem.

”De som kommer efter dem säger: ”Herre, förlåt oss och våra bröder som gått före oss i tron, och låt inte något hat finnas i våra hjärtan mot de troende! Herre! Du ömmar, full av barmhärtighet, [för Dina tjänare]!” [al-Hashr 10]

Profeten (ﷺ) sade:
”Förtala inte mina följeslagare. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två sammansatta händer av det eller ens hälften av det.” [al-Bukhârî (3673) och Muslim (2541).]

och han (ﷺ) sade:
”En hycklares kännetecken är hat mot Ansâr och en troendes kännetecken är kärlek till Ansâr.” [Sahih Muslim] #sahaba

Imam ash-Shâfi’i (rahimahullah) sa om följeslagarna:
”Allah den Välsignade och Upphöjde har prisat Allahs sändebuds (ﷺ) följeslagare i Koranen, Toran och Indjil och deras förträfflighet har etablerats för dem på Allahs sändebuds (ﷺ) tunga på ett sätt ingen efter dem kan få. Allah har skänkt nåd över dem och han har gett dem goda nyheter om höga positioner som Han skall ge dem – de sanningsenliga, martyrernas och de rättfärdigas rang. De kom till oss med Allahs sändebuds (ﷺ) traditioner, de såg honom då uppenbarelsen kom ner till honom, så de vet vad Allahs sändebud (ﷺ) avsåg, vilka uttalanden som var generella och vilka som var specifika, vilka beordringar som var beslut och vilka som var uppmuntrande instruktioner. De kände till allt från Sunnah som vi känner till och sånt vi ej känner till. De är högre än oss i varje aspekt av kunskap och domar, fromhet och intelligens…och deras åsikter är hos oss mer prisvärda och ges företräde över de åsikter vi har och Allah vet bäst.” (Manaqib ush-Shâfi’i 1/143) #sahaba

Vi tror inte att följeslagarna är felfria, men vad beträffar det som nämnts omeller från dem som kan tolkas som dåligt så kan det delas in i tre kategorier

  1. Att det inte är bekräftat.
  2. Att det kan tolkas tvetydigt både bra och dåligt, och då måste vi tolka det på det bästa av sätt.
  3. Att det inte kan tolkas på ett gott sätt, då tror vi att det var ett misstag som kan vara baserat på en tolkning eller idjtihâd där han ändå belönas.

Om det skulle vara en synd så finns det fem saker att tänka på.

  1. Att han gjort tawba, och de var de snabbaste med att göra tawba. Den som gör tawba är som den syndfrie och deras tawba har större chans att accepteras än alla andra pga deras höga status hos Allah.
  2. Att de förlåts pga de goda gärningar de gjort då goda gärningar suddar bort de dåliga och deras belöning för goda handlingar var enorma.
  3. Att de förlåts på grund av deras uppoffringar i islam så som hadithen om de som deltog i Badr slaget.
  4. Att de förlåts pga profetens (ﷺ) medling för dem.
  5. Att de förlåts p.g.a. de motgångar de fick utstå. #sahaba

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


elva + elva =